Предстои Кариерен форум във Видин

Предстои Кариерен форум във Видин
Фондация за регионално развитие, съвместно с център «Европа Директно-Видин», отправя покана към фирми-изложителки, безработни или търсещи работа лица от областта за участие в КАРИЕРЕН ФОРУМ „Реализирай се с Европейския съюз“. Кариерният форум ще се проведе на 28 февруари (четвъртък) 2019 г. от 13:00 ч. в х-л Нептун – гр. Видин, и ще представи възможности за разширяване и оптимизиране на бизнеса, включително за финансиране на проекти с помощта на Европейския съюз, възможности за квалификация, преквалификация и реализация на пазара на труда, обучение, доброволчески инициативи и стаж в ЕС, както и директни срещи между бизнеса и търсещите работа лица. Събитието ще бъде открито от Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев, както и Кмета на Видин, г-н Огнян Ценков. В рамките на кариерния форум фирмите-изложителки и участниците ще се запознаят на място с актуална информация за тенденциите за пазара на труда и европейското финансиране, която ще бъде представена от водещи информационни мрежи на Европейския съюз, както и с инициативи и организации подкрепящи бизнеса и стимулиращи обмен на работна сила. Участие във форума ще вземат официални партньори на Европейската комисия за България – Enterprise Europe Network, бюра „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, Център за кариерно ориентиране – гр. Видин, Областен информационен център – Видин, Информационен център на ЕС, център „Европа Директно-Видин“, младежки екип „Европа“, EURES представител, както и представители на бизнеса и неправителствените организации от областта. Участието в кариерния форум на фирми и посетители е безплатно. При интерес от страна на фирми-изложителки, моля да заявите своето участие до 15 февруари 2019 г. в офиса на Информационен център „Европа-Директно-Видин“ на адрес: гр. Видин, Регионален Бизнес Инкубатор, ул. Христо Ботев“ № 93, и на тел. 0889 451 247.