Предстои седмата международна конференция, посветена на Стратегията на ЕС за Дунавския регион


Предстои седмата международна конференция, посветена на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

През 2018 г. България е ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавската стратегия, EUSDR). Като ключово събитие на председателството през 2018 г. България и Европейската комисия съвместно организират Седмия годишен форум, който ще се проведе от 18 до 19 октомври 2018 г. в София. Основният фокус на събитието ще бъде върху развитието на туризма като предпоставка за икономически растеж и териториално сближаване. Годишният форум ще обхваща теми от особена важност за Дунавския регион, свързани със запазването на културно-историческото наследство, новите технологии и цифровизацията в туристическия сектор, гарантирането на безопасността и сигурността в туризма, транспортната свързаност и мобилността. Въпросите, свързани със синергията и съгласуваността между макрорегионалните стратегии за постигане на общите цели на ЕС и за бъдещето на тези стратегии след 2020 г., също ще бъдат посочени. Предвидени са и две паралелни тематични сесии за устойчива туристическа мобилност и сигурност в обществените пространства и открито изложение. Регистрацията е отворена до 17 октомври 2018 г. Поради очаквания голям интерес към събитието, препоръчваме да се регистрирате възможно най-скоро. След достигане на максималния капацитет по отношение на участието регистрацията ще бъде закрита. В рамките на своята инициатива за разширяване и интеграция, Съвместният изследователски център на Европейската комисия предлага предплатени пътувания и настаняване на изследователи / експерти от Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Косово *, Турция, Армения, Грузия, Молдова и Украйна, за да участват в Годишния форум. Подкрепата покрива разходите за пътуване и настаняване. Повече информация за форума, включително подробна програма и списък на лекторите, както и презентационни теми можете да намерите на този уебсайт.
Източник: Европейска комисия