Препоръки на ЕП към ЕК относно преговорите за споразумение за търговията с услуги

Препоръки на ЕП към ЕК относно преговорите за споразумение за търговията с услуги

По време на пленарна сесия на Европейския парламент, обсъдиСпоразумение за търговията с услуги (СТУ или TiSA), коетода улеснидостъпа на фирми от ЕС до международните пазари. Идеята е същевременно, обществените услуги на ЕС да не сеотварятза конкуренция и съответните власти да съумеят да запазят способността си да ги регулират в обществен интерес. Предложението бе прието с 532 гласа „за“, 131 „против“ и 36 „въздържал се“.
С цел защита на европейските фирми от нечестна конкуренция в чужбина, евродепутатите искат от преговарящите от името на ЕС следното:
– реципрочност при отварянето на пазари, тъй като услугите в ЕС вече са по-отворени за чуждестранна конкуренция, отколкото техните партньори. По-специално, отваряне на пазари трябва да се търси в международните обществени поръчки, телекомуникациите, транспорта, финансовите и цифровите услуги;
– обуздаване на ограниченията срещу фирми от ЕС от трети страни като принудителното местно установяване на данни или ограниченията на чуждестранно имущество;
– по-малко натоварващо законодателство за МСП, които нямат финансовите и човешки ресурси, необходими за справяне с международните търговски правила.
„Червени линии“
Това са забранени сфери, които трябва да бъдат изключени от преговорите:
– обществени услуги в ЕС като образование, здравеопазване, социални услуги, системи за социално осигуряване и аудиовизуални услуги;
– системата за защита на данните на гражданите на ЕС трябва да отговаря на настоящите и бъдещите европейски стандарти;
– ЕС трябва да приема само висококвалифицирани чуждестранни работници по договори и за ясно определен период от време;
– правото на законодателите на ниво ЕС, национално и местно ниво да регулират в обществен интерес трябва да получи силна защита. Същото важи и за правото им да променят своите решения, ако решат отново да национализират услуги, които по-рано са били обект на частна конкуренция.
Евродепутатите искат защита и повече информация за европейските потребители, които пътуват и ползват услуги в чужбина като например роуминг такси, плащане на комисионни по кредитни карти и гаранции против спам и гео-блокиране. Те подкрепят искането на Китай да се включи в преговорите и препоръчват за в бъдеще да се осигури отварянето на споразумението за още държави. Наред с това призовават Европейската комисия да предостави на обществеността информация, като обясни всяка част от споразумението, както и да публикува фактически доклади за всеки кръг на преговорите на уебсайта europa.eu.
Повече информация по темата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Източник: Европейски Парламент