Програма “Еразъм+”

Програма "Еразъм+"
Автор: Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура"
Теми: Образователна политика, обучение
Изтеглете книгата в pdf