Програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието Първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море е приета от ЕС. В програмата участват три

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БАЛКАНИТЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

Първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море е приета от ЕС. В програмата участват три държави от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави кандидатки за членство в Съюза (Албания и бившата югославска република Македония). Програмата е насочена към  повишаване на конкурентоспособността чрез предприемачество и иновации и опазването на околната среда. Целта е проектите да финансират предприемачеството и иновациите в МСП , да ги стимулират да установяват връзки между бизнеса и образованието и да създадат условия за обмен на знания. Проектите, по втория приоритет, финансират устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в целия регион на Балканите и Средиземноморието.
Над 28 милиона евро ще бъдат отпуснати за програмата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и над 5 милиона евро от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП).
Управляващ орган на програмата ще е гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма. Финансирането ще е в размер на 85% от разходите за дейности по проектите.
За повече информация за новата програма можете да посетите следния интернет сайт: www.interreg.gr

Източник: Европейска комисия