Програмата “Еразъм за млади предприемачи” празнува 15 години насърчаване на предприемачеството в Европа

Комисията отбелязва 15-ата годишнина на програмата “Еразъм за млади предприемачи” (#EYE15) – забележителна инициатива, чиято цел е да определи бъдещето на предприемачеството в Европа. Тази важна стъпка подчертава успеха на EYE в насърчаването на международното сътрудничество, обогатяването на предприемаческите умения и стимулирането на иновациите.

Подобно на това, което “Еразъм+” прави в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, програмата EYE предоставя на новите и потенциалните предприемачи уникална възможност за международен обмен, предназначен да превърне иновативните идеи в реалност. Тя помага за преодоляване на първоначалните пречки при стартирането и управлението на бизнес, като същевременно улеснява международния растеж и създаването на бизнес партньорства. Участниците получават безценно обучение на работното място и развиват предприемаческите си умения чрез взаимноизгодно сътрудничество с опитен предприемач-домакин в чужбина с продължителност от един до шест месеца. ЕС предлага финансова подкрепа за покриване на пътните и дневните разходи, като осигурява достъпност.

Опитните предприемачи домакини се възползват от новите перспективи и умения, които носят мотивираните нови предприемачи. Това сътрудничество отваря врати за проучване на иновативни идеи, които могат да развият техния бизнес, като дава възможност за интернационализация, достъп до нови пазари и създаване на нови партньорства, което допълнително увеличава конкурентното им предимство.

До момента програмата е създала близо 12 000 бизнес обмена в над 45 държави. През 2023 г. беше отбелязан исторически връх с над 5 000 заявления, което показва огромния успех на програмата. Програмата EYE се радва на висока степен на одобрение, като 98 % от новите предприемачи я препоръчват, а 92 % от участниците поддържат контакт след обмена. Освен това 20 % от приемащите предприемачи планират да започнат съвместна стопанска дейност с новите предприемачи.

Европейската комисия продължава да се ангажира с усъвършенстването на програмата EYE в бъдеще, като гарантира, че тя продължава да подкрепя новите предприемачи и допринася за устойчива и иновативна европейска бизнес екосистема.

Повече информация: European business exchange programme – Erasmus for Young Entrepreneurs (erasmus-entrepreneurs.eu)