ПРОМЯНАТА – конкурс за социални предприемачи

ПРОМЯНАТА – конкурс за социални предприемачи
Нова Броудкастинг Груп и фондация Промяната (част от мрежата на международната фондация Reach for Change) за трета поредна година търсят човека, който е намерил иновативно решение и притежава предприемачески дух и силна мотивация да постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца.
В конкурса могат да участват физически лица и организации с нестопанска цел.
На първите места в конкурса ще се класират един победител и двама финалисти. Те ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една година. Победителят ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а всеки от двамата финалисти – по 15 000 лв. В допълнение всички те ще получат професионални съвети и насоки, достъп до международна мрежа, както и нужната медийна подкрепа, за да могат да развият плановете си и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.
Като част от процеса на селекция, 20 от кандидатствалите социални предприемачи ще получат бизнес обучение и насоки в Акселератора на ПРОМЯНАТА. Акселераторът е интензивна обучителна програма, която дава възможност на участниците да подобрят проектите си преди да продължат в конкурса.
Конкурсът е отворен за кандидатстване от 4 април до 20 май 2016 г.
Можете да намерите допълнителна информация и да кандидатствате на следния интернет адрес: http://novatv.bg/gamechangers
Текуща информация, включително за предстоящите информационни дни за конкурса в София и други градове може да намерите на Facebook страницата на конкурса: https://www.facebook.com/promyanata.bg