ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОБАРОМЕТЪР ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОБАРОМЕТЪР ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 

71 % от европейците вярват, че това което ги обединява, е по-важно от онова, което ги разделя, като в същото време 53 % считат, че членството на държавата им в ЕС е нещо положително. Това съобщи Европейският парламент, цитирайки изследване на Евробарометър публикувано този петък. 
Съгласно проучванията, индикаторът за подкрепа към ЕС се е запазил приблизително стабилен от 2009 г. насам, когато отново е бил 53 %. Делът на отговорилите , според които членството в ЕС е положително за страната им, варира значително от 74 % в Ирландия до едва 31 % в Гърция. 49 % от българите подкрепят тази идея. 
60 % от общия брой на отговорилите отбелязват, че тяхната страна придобива ползи от членството си в ЕС.
49 % от интервюираните българи смятат, че  сме извлекли ползи като държава членка на ЕС. Едва 21 % от анкетираните са на обратното мнение. 
Според 71 % от отговорилите нещата, които обединяват европейците, са повече от тези, които ги разделят. 
Сред елементите, създаващи чувството на европейска идентичност, демокрацията и свободата се запазват като основни за 50 % от интервюираните, докато единната валута евро отбелязва рязък спад до 33 % , особено в страните от еврозоната.  
Европейците чувстват, че техният глас има все по-малко и по-малко значение, особено на национално ниво. Само 53 % от отговорилите смятат, че техният глас се чува в страната им. 
Интервюираните нямат позитивна нагласа за бъдещето както за ЕС,  така и за тяхната собствена страна.  54 % от отговорилите отбелязват, че „нещата не вървят в правилната посока“. 
Изследването на Евробарометър е публикувано на този интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016 
 
Източник: Европейски парламент