Проведоха се открити уроци в средни училища от Видинска област на тема „Европейският съюз и нашето бъдеще“

Проведоха се открити уроци в средни училища от Видинска област на тема „Европейският съюз и нашето бъдеще“
 
Информационен Център „Европа Директно – Видин“ инициира провеждането на открити уроци в средни училища от област Видин. Целта на дейността бе да се повишат познанията на младите хора за това как функционира Европейския съюз и неговата роля за региона, в който живеят, както и да разберат ползите и положителните неща от членството на България в ЕС. На учениците бе представена презентация на ЕС и неговите институции; общите насоки и политики; какво прави ЕС за младите хора; какво прави ЕС и какво може да направи за нашия регион; как можем да се реализираме с помощта на ЕС. Основен акцент ще се постави върху новите приоритети на Европейската комисия, най-вече зеленият пакт и се проведоха дискусии със средношколците относно бъдещето на Европа така, както го виждат самите те. 

Дейността се проведе под формата на урок в „часа на класа”, като до момента са обхванати над 120 ученика от следните училища: ГПЧЕ «Йордан Радичков», ПГ «Проф д-р Асен Златаров», СУ «П. Р. Славейков», СУ «Цар Симеон Велики» и СУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр Брегово. Инициативата «открити уроци» е с тенденция да продължи и екипът на Европа Директно – Видин остава на разположение на училищата, които заяват желание да се включат.