Провеждане на събитие за цифровото образование от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин

Днес, 23 ноември 2023 г., ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин успешно организира среща с учители, насочена към подкрепа на цифровата грамотност и представяне на Плана за действие с областта на цифровото образование2021-2027 на Европейската комисия. Събитието се проведе в офиса на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин, разположен на ул. Христо Ботев 93, етаж 1, в сградата на Регионален бизнес инкубатор.
Гост-лектор:
Експертът Симона Петкова от Главна дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия, Брюксел, беше онлайн гост-лектор и представи важни аспекти от Плана за цифровото образование, актуални еропейски образователни цифрови платформи и инициативи, финансиращи програми в областта на дигиталните дейности, политически инструменти, очертаващи обща визия за работа със страните членки, практически материали и инициативи. Учителите бяха подробно запознати с Насоките за преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност.
Събитието привлече над 30 учители и преподаватели от област Видин, които се интересуват от подобряване на качеството на образованието и развитието на цифровата грамотност в образователните процеси.
ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин изразява благодарност към РУО – Видин, към гост-лектора и всички участници за активното включване и се надява, че събитието е предоставило ценни познания и насоки за подобряване на цифровата грамотност в бъдещето.