ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" ще се проведе на 20 август 2015 г. от 13:00 часа в зала 103 на МОСВ. На събитието са поканени НСОРБ, общини, които са допустими бенефициенти по процедурата и проявяват интерес към зададената тема, както и Областните информационни центрове.
Процедурата се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020“ и е свързана с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.