Рибарство, аквакултура и морски екосистеми: мерки за по-голяма устойчивост на сектора

Европейската комисия представя пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС. Той съдържа четири елемента: 

·       Съобщение относно енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС

·       План за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство

·       Съобщение относно общата политика в областта на рибарството днес и утре 

·       Доклад за общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

Основните цели на мерките са да се насърчи използването на по-чисти енергийни източници и да се намали зависимостта от изкопаеми горива, както и да се намали въздействието на сектора върху морските екосистеми. Предложените мерки ще се предприемат постепенно, за да се улесни адаптирането на сектора. „Пакт за рибарството и океаните“ ще подкрепя и пълното осъществяване на общата политика в областта на рибарството в координация с държавите членки и заинтересованите страни от сектора на рибарството, включително рибарите, организациите на производители, регионалните консултативни съвети, гражданското общество и учените. В центъра на предложенията е също така превръщането на сектора в привлекателно място за работа за по-младите поколения.

Повече информация ще намерите в документa тук.

Източник: Представителство на ЕК в България