“С Европа постигаме повече” – информационни срещи-дискусии в две видински общини

“С Европа постигаме повече” – информационни срещи-дискусии в две видински общини
Център „Европа Директно-Видин“, който е част от мрежата „Европа Директно“ на Европейската комисия, съвместно с Фондация за регионално развитие и с оглед на функциите, които изпълнява в област Видин организира информационни срещи – дискусии с граждани „С Европа постигаме повече“ в Община Ружинци на 25 септември 2019 г. и в Община Белоградчик на 27 септември 2019 г. Събитията се проведоха и в помощ на изпълнението на проект “Шанс за развитие”, финансиран по програма “Interreg Romania-Bulgaria V-A” , изпълняван от Фондация за регионално развитие, СА “Д. Ценов” – Свищов, с водещ партньор Университетът в Крайова. По време на събитията, на целевите групи бяха представени презентации за възможности, които предлага Европейският съюз за участие в проекти, развитие на бизнеса, инвестиции и растеж, възможности за финансиране на организации и общини, възможности за търсещите работа лица, предоставяни от ЕС. Участниците в срещите бяха запознати от екипа на Европа Директно – Видин с техните права и към кои служби за съдействие и информация могат да се обърнат за помощ за търсене на работа. В допълнение към това участниците, присъстващи на събитията чуха за платформата “Какво прави Европа за нас?” и как я да я използват при търсене на информация от различни сфери. Накрая всички  споделиха своето мнение и виждане за ЕС, за правата и възможностите за реализация на пазара на труда, които имат като европейски граждани. На участниците в събитията бяха раздадени промоционални и информационни материали.