Съдебно сътрудничество: Европейската комисия предлага правила относно трансфера на наказателни производства

Европейската комисия прие днес предложение за Регламент относно трансфера на наказателни производства между държавите членки. Това предложение ще спомогне за предотвратяване на дублирането на производства и за избягване на безнаказаност, когато се отказва предаването на лице, за което е издадена европейска заповед за арест. Освен това чрез него ще се гарантира, че наказателното производство се води в държавата членка в най-добра позиция, като например държавата, в която е извършена основната част от престъплението. Общите правила ще съдържат:

  • списък с общи критерии за трансфера на производства и основания за отказ на трансфера на производства;
  • срок за вземане на решение за трансфера на производства;
  • правила относно разходите за превод и последиците от трансфера на производства;
  • задължения по отношение на правата на заподозрените лица и обвиняемите, както и на жертвите;
  • правила относно използването на трансграничен цифров канал за комуникация между компетентните органи.

За да се повиши ефикасността на процедурата за трансфер, предложеният регламент предвижда също компетентност в особени случаи. Очаква се чрез него да се намали разпокъсаността, да се осигури по-голяма правна сигурност и в крайна сметка да се увеличи броят на успешно прехвърлените наказателни производства.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България