Съвместно изявление на Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, Доналд Туск, председател на Европейския съвет, Марк Рюте, носител на председателството на Съвета на ЕС, Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия

Съвместно изявление на Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, Доналд Туск, председател на Европейския съвет, Марк Рюте, носител на председателството на Съвета на ЕС, Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия

В Брюксел на 24 юни 2016 г. Президентът Шулц, председателят Туск и премиерътРюте се срещнахапо покана на председателя на Европейската комисия Жан – Клод Юнкер. Те обсъдиха резултатите от референдума на Великобританияи направихаследното съвместноизявление:

"В условията на свободен и демократичен процес, британския народ изрази желанието си да напусне Европейския съюз. Ние съжалявамe за това решение, но го уважаваме.

Това е безпрецедентна ситуация, но ние сме обединени в нашияотговор. Ние ще бъдем силни и щепотвърдимосновнитеценности за насърчаване на мира и благоденствието на своите народи на ЕС. Съюзът на 27-те държави-членки ще продължи. Съюзът е рамката на нашето общо политическо бъдеще. Ние сме обвързани заедно с историята, географията и общитеинтереси и ще развивамесътрудничеството ни на тази основа.Заедно ние ще се занимаем с общи предизвикателства за генериране на растеж, увеличаване на просперитета и гарантиране на безопасна и сигурна среда за нашите граждани. Институциите ще изпълняват пълноценно ролята си в това начинание.

Сега очакваме правителството на Великобритания, да приведе в действие решението на британския народ възможно най-скоро, колкото и болезнен да е този процес. Всяко забавяне би било ненужна удължаване на несигурността. Ние имаме правила за тази процедура. Член 50 от Договора за Европейския съюз определя процедурата, която се следва, ако дадена държава-членка реши да напусне Европейския съюз. Ние сме готови да започнем преговори бързо с Великобритания по отношение на реда и условията за нейното оттегляне от Европейския съюз. Докато процеса на преговори свърши, Великобритания продължава да бъде член на Европейския съюз, с всички права и задължения, които произтичат от това. Съгласно договорите, които Великобритания е ратифицирала, европейското законодателство продължава да се прилага в пълна степен във Великобритания, въпреки че тя вече не е държава членка . Договореното  в  „New Settlement for the United Kingdom within the European Union", постигнато на Европейския съвет на 18-19 февруари 2016, сега няма да влезе в сила и престава да съществува. Няма да има предоговаряне.

По отношение на Великобритания, ние се надяваме да я имаме като близък партньор на Европейския съюз в бъдеще. Ние очакваме, тя да формулира своите предложения в това отношение. Всяко споразумение, което ще бъде сключено с Великобритания като трета страна, ще трябва да отразява интересите и на двете страни и да бъде балансирана от гледна точка на правата и задълженията.“

Изявлението можете да намерите на следния интернет адрес:

"http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_en.htm

Източник: Европейската комисия