Събитие с културна насоченост по повод Международния ден на културното наследство

Събитие с културна насоченост по повод Международния ден на културното наследство 
Събитие под надслов „Единни в многообразието“ по повод Международния ден на културното наследство организира Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“, където читалищни и културни дейци, образователни институции и НПО сектора бяха поканени да се присъединят и споделят своя опит.  По време на събитието се обсъдиха реализирани проекти в сферата на културата и туризма с финансовата подкрепа на ЕС в региона, както и се дискутира как ЕС допринася за опазване и подобряване на културно – историческото наследство на региона, как засилва усещането за европейска идентичност и не на последно място как спомага за подобряване на промоцията на региона. Събитието бе съпътствано от изложба на етнографски и други културно-исторически експонати от региона.