Селско стопанство

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Партньорство между Европа и селските стопани

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на институциите и органите, Селскостопанска политика
Изтеглете книгата в pdf