Семина “Какво е да си европейски гражданин” се проведе във Видин

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира еднодневен семинар за младежи, посветен на европейското гражданство, общите ценности, гражданското участие и младежкото включване. Семинарът „Какво е да си европейски гражданин във Видин“ , който се проведе на 8 юни запозна младите хора от Видин с правата и задълженията на гражданите и общите европейски ценности, както и им представи инструментите за успешно гражданско участие и насърчаване на младежкото включване. Също така обучението предостави знания за функционирането на политичеката система и гражданското общество в България и Европейския съюз. Обърнахме внимание и на темата за дезинформацията и медийната грамотност. Събитието се провежда точно една година преди европейските избори и за младите хора, които тъкмо са придобили право на глас или скоро ще придобият е от изключителна важност да разберат какво означава да гласуваш и как гражданите влияят върху работата на институциите.