Шанс за развитие: два диалога за представяне на възможностите на пазара на труда, предоставяни от ЕС

На 21 септември 2021 г. център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин, в подкрепа на изпълнението на проект “Шанс за развитие”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС “INTERREG V-A Румъния-България”  организира две срещи с граждани за представяне на актуалните възможности, свързани с пазара на труда и инициативи на Европейския съюз за търсещите работа. Срещите се проведоха в с. Ружинци и в с. Дреновец. Целта на събията беше да информираме гражданите за  нашата дейност и за възможностите, които ЕС предоставя за търсещи работа лица в ЕС, службите за подкрепа на граждани, както и за основните аспекти на приоритета – Икономика в интерес на хората.