ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин ще проведе няколко срещи дискусии в областта

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира провеждането на четири срещи-дискусии в различни населени места в областта, чиято основна цел ще бъде представяне на основните приоритети на Европейската комисия през новия програмен период, включително актуалните към момента възможности за финансиране, заетост и инвестиции.  Участниците в срещите ще научат повече за това какви са техните права, как ЕС може да ги подкрепи и кои са службите за информация и съдействие на гражданите. Темата за бъдещето на Европа също ще бъде засегната, а на участниците в дискусията ще бъде предоставена възможност да изразят мнение и да споделят с експерти от центъра в каква Европа искат да живеят. 
Дискусиите ще се проведат на 4 октомври (11.00 ч.) в община Брегово, на 5 октомври в община Чупрене (11.00 ч.) и община Белоградчик (13.30 ч.) и на 6 октомври от 9.30 ч. в община Кула.