Състоянието на Европейския съюз – Нова стратегия за индустриалната политика

Състоянието на Европейския съюз – Нова стратегия за индустриалната политика
Евроепйският съюз заслужава повече демокрация, е призивът на председателя на ЕК, Жан-Клод Юнкер, но залужава и нова стратегия за промишлеността, която да изведе ЕС на водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията. Новата стратегия обединява всички съществуващи и нови хоризонтални и секторни инициативи в една всеобхватна стратегия за промишлеността кат въвлича и гражданското общество, което да има възможност да направлява индустриалната политика в бъдеще чрез учредяването на ежегоден Ден на промишлеността и Кръгла маса на високо равнище по въпросите на промишлеността. Основните елементи на стратегията включват: цялостен пакет за укрепване на киберсигурността; регламент относно свободното движение на нелични данни, който позволява подобни данни да се движат свободно през границите; стратегия относно пластмасите и мерки за подобряване на производството на възобновяеми биологични ресурси; инициатива за подобряване на функционирането на обществените поръчки в ЕС; инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика и европейска рамка за скрининг на чуждестранните преки инвестиции; преразгледан списък на суровините от изключителна важност; нови предложения за екологична, конкурентоспособна и свързана мобилност, включително по-строги стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили, план за действие за инфраструктура за алтернативни горива. Реализирането на тази цялостна стратегия е споделена отговорност. Нейният успех зависи от усилията и сътрудничеството на институциите на ЕС, държавите членки, регионите и най-вече от активната роля на самата промишленост.
Източник: Европейска комисия