Състоянието на Съюза в реч на Жан-Клод Юнкер

Състоянието на Съюза в реч на Жан-Клод Юнкер
В сряда, 13 септември 2017 г., председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи своето послание за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. След широки разисквания на европейския континент относно "Фундаментална Европа", включително Европейския парламент, националните парламенти, местните и регионалните власти и гражданското общество като цяло, президентът ще отправи тези идеи напред и ще даде своите лични виждания за бъдещето на Европа в това реч. Председателят ще говори за нова глава от европейския проект. Комисията стартира процес, в който Европа определя своя път. Според Юнкер, самите ние очертахме предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени, и представихме как можем колективно да решим да им отговорим. Можете да прочетете повече за дебата за Бъдещето на Европа прочетете повече на http://medium.com/future-of-europe.
Подобрена версия на речта (с графики, диаграми и различни други визуални материали) ще се излъчва чрез Facebook LIVE. Речта ще бъде предавана на 23 различни езика на специализирана интернет страница: http://ec.europa.eu/soteu
Източник: Европейска комисия