Стаж в Бюрото за информация на Европейския парламент в София

Бюрото за информация на Европейския парламент в България търси двама стажанти, чууто основни задачи ще бъдат:

Да участва активно в ежедневната работа на Бюрото на Европейския парламент (EPLO) в София, като изпълнява технически, административни и редакционни задачи;
Да подпомага EPLO София при организационни и логистични задачи на събития в столицата и регионите (чрез имейл и телефонна комуникация, подготовка на документи, логистична помощ на място, посрещане на участници и др.);
Да подпомага ръководителя на EPLO чрез изготвяне на бележки, речи, различни анализи и доклади;
Да подпомогне пресслужбата при изготвянето на прессъобщения, планирането и писането на месечен медиен мониторинг;
Да подпомага работата на служителя по връзки с обществеността при подготовката на кампании и събития, да подпомага идентифицирането и установяване на контакти с организации с различни интереси, да подпомага работата в социалните медии, да изготвя информационни и промоционални материали;
Да подготвя преводи на различни текстове по точен начин от и на съответния език/ци, които познава;
Да подпомога управлението на бази данни, списъци с контакти и др.;
Да следи работата на евродепутатите и тяхната активност в социалните мрежи;
Да предоставя иновативни и креативни идеи за бъдещи кампании, събития и дейности.

Повече информация и как да кандидатствате, ще откриете тук.

Източник: Европейски парламент