Социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Социални облигации на ЕС по инструмента SURE
 
Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си. Емисията се състои от две акции – първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 милиарда евро с падеж през 2040 г.
 
Имаше много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигациите бяха в 13 пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации.
 
Eвропейската комисия създаде инструмента SURE, за да минимизира рисковете от безработица, заради обстоятелствата, свързани с кризата, породена от коронавируса. Този инструмент финансира мерки, предназначени за защита на служителите и самостоятелно заетите лица и за намаляване на берзаботицата и загубата на доходи.  

 
Източник: Европейска комисия
 
Източник фотография: ec.europa.eu