Съвместно събитие на мрежата Европа Директно – България – Симулация на заседание на ЕП

Съвместно събитие на мрежата Европа Директно – България – Симулация на заседание на ЕП
Седемдесет и пет демократично избрани ученика от 15 града на страната ни от мрежата "Европа Директно – България" ще проведат Младежка симулация на сесия на Европейския парламент на 30 – 31 октомври 2018 във Велико Търново. Обект на обсъждане и младежки дебат ще е Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 година. Групата от ИЦ "Европа Директно – Видин" ще са в ролите на представителите от Хърватска и Люксембург. Петимата участника от област Видин са ученици от следните пет училища: ГПЧЕ "Йордан Радичков" – Видин, ППМГ "Екзарх Антим I" – Видин, СУ "Цар Симеон Велики" – Видин, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – Брегово и СУ "Васил Левски" – Кула. На събитието ще присъстват Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент за България, Проф. д-р Ингрид Шикова, професор по Политики на ЕС, катедра „Европеистика”, СУ „Св. Кл. Охридски”, евродепутати и други.