Търсене на работа в страни от ЕС

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА В СТРАНИ ОТ ЕС

Какво трябва да знаете като граждани на ЕС, ако смятате да търсите работа в друга страна от ЕС?
Като европейски граждани имате право да работите в друга страна от ЕС, включително в публичния сектор, като например в държавни компании, правителствени служби или публични органи. Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват упражняване на публична власт и опазване на общите интереси на държавата. Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност и др. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС. Така например длъжностите, свързани с административна и техническа поддръжка, не включват такива правомощия и поради това не могат да бъдат запазени само за граждани на съответната страна. За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите. Тя не може да ви признае по-малък от натрупания от вас трудов стаж въз основа на това, че той е придобит в друга страна от ЕС.
В случай, че не успеете да намерите работа в  първата страна, в която сте отишли, можете да потърсите работа в друга страна. Ако искате да продължите да получавате обезщетенията си за безработица, докато сте в чужбина, трябва да подадете заявление за формуляр U2 (бивш формуляр E 303) — разрешение за прехвърляне на обезщетенията ви в чужбина  от вашата национална служба по заетостта. Общата продължителност на вашия престой в чужбина (т.е. във всички чужди страни) не трябва да превишава 3 месеца, като е възможно този срок да бъде удължен до 6 месеца, ако службата, изплащаща помощите ви, се съгласи на това. В случай, че останете в другата страна по-дълго от 3 месеца, без да намерите работа и без да получите удължение на срока, ще изгубите всичките си права на обезщетения за безработица след края на периода, посочен във вашия формуляр U2, и ще трябва да кандидатствате отново. Това означава, че е възможно да ви се наложи да работите известно време, преди отново да получите право на помощи за безработица. Ако смятате, че не можете да се върнете до 3 месеца, свържете се със службата по труда в страната, в която сте останали без работа, преди изтичането на този период и помолете за удължаване на срока. Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.
Обяви за свободни работни места в Европа можете да намерите на порталът на EURES (европейски служби по заетостта https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage). Той представлява мрежа за сътрудничество създадена, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство, включително и Швейцария. Мрежата се координира от Европейската Комисия, партньори в нея са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите.   Освен помощ при намирането на работа, в европейските транс-гранични региони, EURES помага при предоставянето на информация и съдействието за разрешаване на всички видове проблеми свързани с мигрирането през граница, и с които работниците могат да се сблъскват.