TELUS International Europe подкрепя НПО в България

TELUS INTERNATIONAL EUROPE ПОДКРЕПЯ НПО В БЪЛГАРИЯ

TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. Тяе глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания. TELUS активно търси начини да подпомага обществено полезни каузи чрез Обществения Борд на TELUS International Europe. През 2015 г, TELUS International Europe, чрез Обществения си борд в България, открива грантова схема в помощ на местни организации с нестопанска цел.

Области, в които ще бъдат подкрепяни едногодишни проекти/програми (Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година) са здравеопазване, образованиеи околна среда

По грантовата схема могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Процедурата за приемане на предложениястартира на 2 юни 2015 г. и няма крайни дати за изпращане.

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие. Моля, имайте предвид, че са необходими от 6 до 8 седмици за обработка на всяка еднакандидатура.

Дарения се отпускат до максимум $10,000 (на повечето кандидатстващи ще се отпускат до $5000, като максималното финансиране е 2 пъти в годината по $10 000)

 

Повече информация можете да прочетете на страницата на TELUS.http://community.telus.com/how-we-give/community-boards/europe/#