Три десетилетия след Чернобил

Днес се навършват 30 години от ядреното бедствие в Чернобил. По този повод ЕС засилва своя принос към ядрената безопасност. Днес Европейската комисия обеща около 20 млн. Евро за Фонда за отчет за ядрената безопасност като част от очакваните от Г-7 и Европейската комисия 45 млн. Евро в допълнение към съществуващата подкрепа. Този фонд подкрепя по-специално безопасното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 3 на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Еврокомисарят по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица заяви: "Европейският съюз е начело на международните усилия за справяне с последиците от ядрената катастрофа в Чорнобил, за извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала и за екологичната безопасност на обекта. Днешният залог ще допринесе допълнително за успешното приключване на проектите. "
Сметката за ядрена безопасност, управлявана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), финансира изграждането на хранилище за отработено ядрено гориво от експлоатацията на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Фондът е създаден през 1993 г. за финансиране на проекти за ядрена безопасност в Централна и Източна Европа. Днес тя осигурява средства за извеждането от експлоатация на трите останали части на Chornobyl, последната от които е затворена през 2000 г. 29 държави и Европейската комисия участват в сметката за ядрена безопасност.
Основният проект, който понастоящем се подкрепя от фонда, е Механизмът за временно съхранение на отработено гориво (ISF2). Неговото завършване е предвидено за 2017 г. Механизмът ще осигури преработката и съхранението на отработеното ядрено гориво от блокове 1, 2 и 3 на ядрената централа Chornobyl, което се изисква за извеждането от експлоатация на централата.
Приносът на ЕС е в допълнение към тези средства, които вече са предоставени на фонд "Chromobyl Shelter" за изграждането на новото безопасно заграждение (приюта) и други свързани проекти за изолиране и в крайна сметка разглобяване на агрегата, който е претърпял злополуката през 1986 г. През 2017 г. ще се предотврати изхвърлянето на радиоактивни вещества и ще допринесе за това средата да бъде екологично безопасна и стабилна, което е важно и за страните, които граничат пряко с Украйна. ЕС е основният донор на този проект с около 430 милиона евро. 
Източник: Европейската Комисия