Участвайте в новата инициатива на Европейския съюз – Европейски корпус за солидарност

Участвайте в новата инициатива на Европейския съюз – Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е новата инициатива на Европейския съюз, която създава възможност за млади хора да станат доброволци или да работят по различни проекти в България и в Европа.
Можете да се регистрирате за участие в инициативата ако сте навършили 17 години, но да започнете официално участието си в проекта при навършване на 18 г. Европейският корпус за солидарност е отворен за млади хора до 30 г.

След приключване регистрацията, участниците могат да бъдат селектирани и поканени да се включат в разнообразни проекти, насочени към предпазване от бедствия, търсене на убежище, или адресиращи различни социални предизвикателства в общността. Проектите, които са подкрепяни от корпуса са с продължителност между 2 и 12 месеца. Мястото на изпълнение на проектите е в европейските страни членки.

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации, които работят по проекти за солидарност, ще могат да кандидатстват през цялата година към Комисията.

Повече информация за европейския корпус за солидарност можете да намерите тук: https://europa.eu/youth/solidarity

Източник: Европейска комисия