Умения в областта на цифровите технологии

ЕС е разработил редица политики и инициативи за повишаване на цифровите умения както на работната сила, така и на потребителите.

Много неща изискват цифрови умения — например използването на търсачка, за да разберем резултата от футболен мач, управлението на паричните ни средства чрез онлайн банкиране, споделянето в социалните медии на забавен видеоклип с нашите приятели или поръчването на удостоверение за раждане за новородено дете. Цифровите умения обаче не са полезни само за личния ни живот, те ни помагат и в работата.  

В Европа над 90 % от професиите изискват основно ниво на цифрови познания, също както и основна езикова и математическа грамотност. Вече във всички отрасли се използват цифрови технологии — в бизнеса, в транспорта и дори в селското стопанство. Въпреки това около 42 % от европейците нямат основни цифрови умения, включително 37 % от работещите.  

Ето защо ЕС инвестира в програми за обучение на европейците и обогатяване на уменията в Европа, за повече увереност в бъдещия цифров свят. Ето някои примери:  

Важно е също така цифровите умения да не останат на базисно ниво. По-добрите цифрови умения може да ни помогнат да си намерим работа в области като цифровия маркетинг, социалните медии и др. А необходимостта от въпросните умения на работното място тепърва ще расте.  

Ако повече европейци боравят по-добре с цифровите технологии, Европа ще бъде по-конкурентоспособна в цифровия свят и ще се насочим към едно по-равнопоставено общество. 

Източник: Европейска комисия