Валиден абонамент навсякъде в Евроепйския съюз!

Валиден абонамент навсякъде в Евроепйския съюз!
От 1 април 2018 г. европейците имат достъп до онлайн съдържанието, за което са се абонирали у дома, където и да се намират в ЕС. Тази валидност на цифровите услуги поставя интересите на гражданите на първо място и където и да се намирате в ЕС, ще може да гледате любимите си филми, спортните предавания, да четете електронните си книги или играете игри, както и всичко друго, за което сте абонирани независимо дали сте във Франция, Словения или България. Отмяната на ограниченията, които не позволяваха на европейците да ползват при пътуване абонаментите си за цифрови медии и съдържание, е нов успех на цифровия единен пазар след ефективното премахване на таксите за роуминг, от което се ползват потребителите в цяла Европа от юни 2017 г. насам. Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и членовете на Европейския парламент Павел Свобода и Жан-Мари Кавада в съвместното си изявления казаха, че постигането на споразумение относно преносимостта е забележителен резултат от тясното сътрудничество между институциите на ЕС и европейските предприятия и заинтересовани страни и са напълно уверени, че радио- и телевизионните оператори и платформи ще възприемат това като възможност за подобряване на предоставяните от тях услуги. Това е една от поредните конкретни стъпки към изграждането на истински цифров единен пазар и обединено европейско цифрово общество, които да са достъпни за всички граждани и да са рентабилни за бизнеса.
Източник: Европейската комисия