Вашите потребителски права в ЕС

Вашите потребителски права в ЕС
Празничният период е свързан с усилено пазаравуне, както от магазини, така и онлайн покупки. Добре е да знаете своите потребителски права, преди да се впуснете в поръчки и пазаруване. Когато купувате продукт или услуга в ЕС, търговецът трябва да ви предостави ясна, точна и разбираема информация за продукта или услугата, преди да направите покупката. Тази информация трябва да включва няколко компонента: основните характеристики на продукта; общата цена, включваща дължимия данък и всички такси; разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи; условията за плащане, доставка или изпълнение; самоличността на търговеца, както и географския му адрес и телефонния му номер; продължителността на договора (ако е приложимо). Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е очевидна от контекста, като например характеристики на продукта, които се показват на лавица в магазина. Освен това, ако пазарувате онлайн, по телефона, по каталог за поръчка по пощата или от амбулантен търговец, преди да направите покупката, трябва да ви бъде предоставена следната подробна информация: електронен адрес на търговеца; всякакви ограничения за доставката в определени страни; правото да откажете своята поръчка в срок от 14 дни; налични следпродажбени услуги; механизми за разрешаване на спорове; номер на търговеца в търговския регистър; професионално звание и данни за регистрацията на търговеца по ДДС (ако е приложимо); професионално сдружение, в което търговецът членува (ако е приложимо). Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомени. Предварителната информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт. Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи. В някои страни от ЕС правото да получите потвърждение за вашата поръчка или да я отмените, както и някои други правни изисквания, не важат за покупки от амбулантни търговци на стойност под 50 евро. Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения. Покупки от онлайн търговци извън ЕС – потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Възможно е обаче да срещнете трудности при предявяване на вашите права срещу търговци, установени извън ЕС. Винаги е добре да проверявате къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu", „.bg", „.co.uk" и т.н., НЕ е гаранция, че продавачът е установен – и регистриран – в ЕС. След като направите покупка онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите потвърждение за трансакцията. То трябва да бъде на хартия или на друг траен носител, като например електронно съобщение, факс или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно. Следпродажбена комуникация по телефона – търговците, които осигуряват следпродажбена телефонна връзка с потребителите, трябва да гарантират, че разговорите се таксуват по основната тарифа. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват например телефонни линии с по-висока тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка или договор.

Източник: www.europa.eu