Възможност за финансиране на две местни EYE – Европейско младежко събитие

Целта на поканата е организирането от двама различни организатори на местни младежки EYE, които да се проведат през един уикенд в две различни държави – членки на ЕС, преди европейските избори през 2024 г.
Целта на местното EYE е да активизира и вдъхнови младите хора, да ги направи част от разговора с европейските отговорни лица на местно равнище и да проправи пътя за дълготрайно участие. То трябва да доближи ЕП до младите хора в периферните региони на Европа, да популяризира европейската демокрация и да създаде двустранна комуникация, като повиши осведомеността за това какво прави ЕП за тях като млади хора и същевременно събере идеите и очакванията на младите хора от местно и национално ниво за бъдещето на Европа.

Местното EYE се организира в духа и под логото на EYE и е проектирано така, че да бъде достъпно (за младите хора, които не могат да си позволят да пътуват до Страсбург за централното EYE) и приобщаващо (местно EYE e на националните езици). Местното EYE е самостоятелно събитие. То не трябва да се организира като подсъбитие на по-голямо събитие (например местно ЕYE като част от по-голям фестивал и сведено до шатра на последния).

Местното европейско младежко събитие следва също така да предлага разнообразни дейности, за да привлече възможно най-много млади хора, и не следва да се ограничава до един вид дейност (напр. симулация на работа на Парламента), за да се даде възможност за участие на разнообразна аудитория и да се достигне до млади хора, за които е по-малко вероятно вече да са участвали в дейности на ЕС. Дейностите не следва да се организират изцяло от бенефициера, а да се създават съвместно с други младежки организации и организации на гражданското общество, както и с публични субекти на европейско, национално, регионално и местно равнище. Трябва да се планира и съвместно създаване на дейности с Европейския парламент. Тези дейности могат да бъдат допълнени от собствени инициативи на Европейския парламент.

Местнoто EYE следва да включва, доколкото е възможно, трансгранично сътрудничество.

Очакваните резултати от действието са да се засили европейското гражданство сред младите хора, те да бъдат запознати с начина на функциониране на ЕС и демократичната роля на Европейския парламент и да им се даде възможност да станат активни граждани.

Заявленията могат да се подават от 11 юли 2023 г. единствено на портала за финансиране и възможности за участие в търгове. Краен срок: 5 септември 2023 г.
Поканата и цялата информация по кандидатстване, може да откриете тук – Grants for communication actions (europa.eu)