Втора покана Програма Интерег-Дунав

📢Предварителна обява за втора покана на програма „Интеррег Дунав“ 2021 – 2027 г. Danube Region Programme
🕒Начална дата на кандидатстването: 2 октомври 2023 г. чрез електронната система на програмата Крайна дата на кандидатстването: 29 февруари 2024 г.
📌Области на подкрепа: подадените проекти по втората покана следва да се фокусират върху една от следните конкретни цели (КЦ):
– КЦ 1.1 – Изследователска дейност и нововъведения;
– КЦ 1.2 – Умения за умна специализация, промишлен преход и предприемачество;
– КЦ 2.1 – Възобновяема енергия;
– КЦ 2.2 – Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия;
– КЦ 2.3 – Достъп до вода и устойчиво управление на водите;
– КЦ 2.4 – Защита и опазване на природата и биоразнообразието;
– КЦ 3.1 – Пазари на труда и достъп до качествена заетост;
– КЦ 3.2 – Образование, обучение и учене през целия живот;
– КЦ 3.3 – Култура и устойчив туризъм;
– КЦ 4.2 – Институционални възможности за териториално и макрорегионално управление.
💲Бюджетът на втората покана е малко над 55 милиона евро. Програмата финансира 80% от стойността на всеки проект.
✅Кандидати могат да бъдат: публични власти, неправителствени организации, образователни институции, изследователски организации, и други съответни заинтересовани лица от Дунавския регион. Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори с финансов принос, които са от три различни страни от Дунавския регион. Цялата територия на България е включена в програмата.
❗❗❗Подробни насоки и формуляр за кандидатстване ще бъдат публикувани на началната дата на поканата – 2 октомври 2023 г.
💻За да подкрепи потенциалните кандидати при разработване и кандидатстване с проекти, Секретариатът на програмата в следващите месеци ще предостави индивидуални консултации и ще организира информационни събития и Интернет семинари. Подробности за тези събития ще бъдат публикувани на сайта на програмата и в социалните мрежи.
📝Информацията по програмата можете да следите на нейната интернет страница – https://www.interreg-danube.eu/…/how-to-apply/second-call
Източник: НПО портал