Women TechEU инициатива за стартъпи, ръководени от жени

Women TechEU инициатива за стартъпи, ръководени от жени
Българският еврокомисар Мария Габриел предложи инициатива Women TechEU, насочена към високотехнологични стартъпи, ръководени от жени, заемащи висша ръководна длъжност като главен изпълнителен директор или равностойна длъжност в дружеството към момента на подаване на предложението за кандидатстване. Целта е да бъдат подкрепени жените новатори, да се увеличи шансовете им за успех и да се даде повече възможности за успешна кариера като лидери предприемачи в новите технологии. Women TechEU се осъществява в рамките на работната програма „Иновационни екосистеми“ по програма „Хоризонт Европа“, чрез Европейския съвет по иновациите. Women TechEU предвижда и възможност за стартъпите за участие в дейности, организирани от програма InvestEU и инициативата Enterprise Europe Network (EEN). С Women TechEU ще се подпомогне ръководени от жени стартъпи в ранния етап на създаване на предприятията с безвъзмездна финансова помощ в размер на 75000 евро. Очаква се до 50 високотехнологични стартиращи предприятия от държавите – членки на ЕС и асоциираните държави да бъдат финансирани по обявената инициатива Women TechEUВсички кандидатури трябва да бъдат подадени чрез портала за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Подробна информация за условията за кандидатстване можете да намерите на този интернет адрес.  Крайният срок за подаване на предложения е 10 ноември 2021 г.