За правата на гражданите в ЕС – първите общоевропейски правила за използване на дронове от гражданите

За правата на гражданите в ЕС – първите общоевропейски правила за използване на дронове от гражданите
Европейският съюз договори гражданското използване на дронове с цел подобряване на безопасността и неприкосновеността на личния живот. Няколко са първоначалните изисквания: проектирането и производството на дронове трябва да отговарят на основните изисквания на ЕС по отношение на безопасността, сигурността и неприкосновеността на личния живот; да се регистрират дроновете и пилотите на дронове; да се направят планове за безопастност, които да включват по-ранно идентифициране на авиационните рискове; специална маркировка за дроновете, за да се идентифицират по-лесно. Европейската комисия се заема и с това да определи какви видове дронове трябва да бъдат оборудвани с функции като максимална височина на летене, максимален радиус на действие, избягване на сблъсъци, стабилизиране на полета и автоматизирано кацане. Държавите членки и Комисията също така ще засилят сътрудничеството си по въпросите на сигурността на въздухоплаването, включително киберсигурността. За да може влезе в сила, предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите (правителствата на ЕС) и от Европейския парламент в пленарна зала. Това са първите разпоредбите относно дроновете представляват първите правила на общоевропейско равнище за тези нови участници във въздушния трафик. Правилата ще гарантират безопасността, сигурността и защитата на личния живот на гражданите на ЕС. 
Източник: Европейска комисия