Законодателно предложение относно защитата на личните данни при електронните комуникации

Законодателно предложение относно защитата на личните данни при електронните комуникации
Предложението на Европейската комисия за регламент относно неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации има за цел да засили доверието и сигурността в единния цифров пазар чрез актуализиране на правната рамка в областта на защитата на личния живот и електронните комуникации. 
Защо е нужна реформа на законодателството в областта на защитата на личния живот и електронното правосъдие? Европейското законодателство следва динамиката, при която се развиват ИТ-базираните услуги. През изминалите години Комисията започна сериозен процес на модернизация на рамката за защита на данните, която завърши с приемането през май 2016 г. на новия Общ регламент за защита на данните. Законодателството в областта на защитата на личния живот и електронното право трябва да бъде приведено в съответствие с тези нови правила.
Основни моменти от предложението на Комисията
Предложението за регламент относно високо равнище на правилата за неприкосновеност на личния живот за всички електронни комуникации включва:
Нови играчи: правилата за поверителност в бъдеще ще важат и за новите играчи, предоставящи електронни съобщителни услуги като WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Това ще гарантира, че тези популярни услуги гарантират същото ниво на поверителност на комуникациите, както традиционните далекосъобщителни оператори.
По-строги правила: всички хора и предприятия в ЕС ще се радват на еднакво ниво на защита на своите електронни комуникации чрез този пряко приложим регламент. Бизнесът ще се възползва и от един общ набор от правила в целия ЕС.
Комуникационно съдържание и метаданни: Поверителността е гарантирана за съдържанието и метаданните за комуникация, напр. Времето на обаждането и местоположението. Метаданните имат висок компонент за поверителност и трябва да бъдат анонимни или изтрити, ако потребителите не дадат своето съгласие, освен ако данните не са необходими за фактуриране.
Нови възможности за бизнес: след като бъде дадено съгласие за обработка на съобщителни данни – съдържание и / или метаданни, традиционните телекомуникационни оператори ще имат повече възможности да предоставят допълнителни услуги и да развиват бизнеса си. Например, те биха могли да произвеждат топлинни карти, показващи присъствието на индивиди; Те биха могли да помогнат на публичните власти и транспортните компании при разработването на нови инфраструктурни проекти.
По-опростени правила за "бисквитките": Предоставянето на "бисквитка", което доведе до претоварване на исканията за съгласие за потребители на интернет, ще бъде рационализирано. Новото правило ще бъде по-удобно за потребителя, тъй като настройките на браузъра ще осигурят лесен начин за приемане или отказване на "бисквитките" за проследяване и други идентификатори. Предложението също така пояснява, че не е необходимо съгласие за "бисквитките", които не засягат неприкосновеността на личния живот, като подобряват опита в интернет (например, да си припомнят историята на пазарската кошница) или "бисквитките", използвани от даден уебсайт, за да преброят броя на посетителите.
Източник: Европейска комисия