Защо се нуждаем от инвестиции в дигитализацията на културното наследство?

Защо се нуждаем от инвестиции в дигитализацията на културното наследство?
 
Българският еврокомисар Мария Габриел заяви по време на видеоконференция в София на тема "Дигитализация и иновации в областта на културното наследство – предизвикателства и възможности", че „Дигитализацията на културното наследство е предизвикателство, но ни предоставя и много възможности за неговото проучване, опазване и популяризиране. С помощта на иновациите и технологиите можем да мобилизираме ключовата роля, която културното наследство играе в насърчаване на по-иновативна икономика, базирана на наследството. Научните изследвания, изкуственият интелект, триизмерната дигитализация, виртуалната реалност и други цифрови инструменти ще спомогнат да възстановим разрушени исторически обекти, да съхраним богатството на културата и традициите и да го представим чрез цифрови енциклопедии и библиотеки за идните поколения".
Габриел представи своите водещи инициативи, сред които: стратегията Digital4Culture, Декларацията за сътрудничество за подобряване на цифровизацията на културното наследство, създаването на европейски форум на културното наследство, портала Lumiere VOD за европейско филмово наследство. Тя привлече вниманието и към други водещи инициативи като платформите "Карти с истории" (Story Maps), "Културни съкровища" (Cultural Gems), "Културно наследство в действие" (Cultural Heritage in Action) и други.
Мария Габриел открои и важната роля на програма „Хоризонт 2020“ за защитата, проучването, опазването и популяризирането на културното наследство. Тя информира, че са инвестирани над 135 милиона евро в подкрепа на 35 проекта за внедряване на цифрови инструменти – от моделиране на 3D до изкуствен интелект и добавена реалност, с цел опазване, разпространение и разширяване на достъпа до културно наследство.
Габриел очерта възможностите по бъдещата програма „Хоризонт Европа“, в която се предвижда клъстер, насочен към културата и творчеството. Новост са мисиите по програмата, като плановете за действия на мисиите за чисти води и интелигентни градове вече включват инициативи по отношение на културното наследство. През юли и август ще бъдат стартирани обществени консултации, в които могат да участват всички заинтересовани. От 2022-ра година Европейският институт по иновации и технологии ще стартира нова общност за знания и иновации в областта на културното наследство.

Конференцията беше организирана от заместник-председателя на групата „Обнови Европа“ в ЕП Искра Михайлова. В събитието взеха участие председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Вежди Рашидов, министърът на културата Боил Банов, председателят на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов, водещи културни и научни институти в областта на културното наследство, като Българската академия на науките и Europa Nostra и др.  
 
Източник: Представителство на Европейската комисия в България