Здравната комисия на ЕП отхвърли възможността държавите сами да решават за ГМО

ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ НА ЕП ОТХВЪРЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДЪРЖАВИТЕ САМИ ДА РЕШАВАТ ЗА ГМО

Евродепутатите от комисията за околната среда, общественото здраве и безопасността на храните отхвърлиха проектозакон, който трябва да позволи на всяка държава членка да ограничава или забранява използването на одобрените от Европейския съюз генетично модифицирани храни за животни или хора на територията си.

Аргументът за критиката на парламентарната комисия е, че проектът не предвижда оценка на влиянието и решение дали действията на държавите членки са съвместими с правилата на общия пазар и на Световната търговска организация (СТО).

Друга забележка на депутатите е, че използването на термина "употреба" е твърде непрецизно и води до двусмислици.

Парламентарната комисия заяви, че ако изпълнителният орган не замени предложението си с ново, по-добро, евродепутатите дасъставят собствено "контрапредложение".

Европейската комисия отговори, че "План Б" на предложеното законодателство няма. Представителят на европейската комисия, присъствал на дискусиите Ладислав Мико заяви: "Комисарят вече даде ясен отговор – ако това предложение бъде отхвърлено, ще останем в настоящата ситуация".

Предложението ще се гласува от Комисията и пълният състав на парламента през есента.

Източник: Европейски парламент

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150713IPR80661/html/GMO-imports-MEPs-object-to-draft-law-allowing-national-bans-call-for-plan-B