ЖАН КЛОД ЮНКЕР ЩЕ ИЗНЕСЕ ПЪРВАТА СИ РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

ЖАН КЛОД ЮНКЕР ЩЕ ИЗНЕСЕ ПЪРВАТА СИ РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

На 9 септември от 10:00 ч. (българско време), председателят на Еворопейската комисия Жан Клод Юнкер ще изнесе първата си реч за състоянието на съюза.

Речта може да бъде гледана на живо по сателитния канал Europe by Satellite или линк: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2

Председателят на Комисията ежегодно отправя към представителите в Европарламента реч "Състоянието на Съюза" (State of the Union). Тази реч се произнася за първи път през 2010 г., след като беше сключено междуинституционално споразумение по модел от Съединените щати, между Еврокомисията и Европарламента. С цел да се привлече общественото внимание към речта, тази година ЕС създаде нов интерактивен уебсайт, в който на живо ще се излъчи речта. 
В речта си Юнкер ще отчете напредъка по десетте приоритета, които Европейската комисия обяви за основни насоки на работата си в началото на мандата си през ноември 2014 г и се очаква той да сподели плановете си за справяне с бежанската криза в Европа.
Европейската комисия вече сподели идеята си да разпредели още 160 000 бежанци измежду 28-те държави членки. Задължителните квоти за държавите се оказаха предмет на спорове, някои от националните правителства изразиха остро недоволство срещу приема на имигранти на територията си. Затова Брюксел насочва усилията си към установяването на перманентен механизъм за разпределение на бежанците.
Очакваните предложения са свързани със сериозни компромиси с Дъблинската регулация, според която бежанците трябва да бъдат връщани в първата европейска държава, в която попаднат. Очаква се бежанците от Италия, Гърция и Унгария, да бъдат преместени в другите държави.
В речта си Жан-Клод Юнкер ще предложи цялостен подход, чрез който ЕС ще се опита едновременно да разреши хуманитарната криза и да защити по-добре границите си от нелегалната имиграция. Днес вероятно ще се представи европейски списък с "безопасни страни", на чиито граждани ще бъде отказвано убежище и ще бъдат депортирани като икономически имигранти. 
 
Източник: Европейска комисия, http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/