ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА „БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА "БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Дипломатическият институт обявява първото издание на ежегоден конкурс за най-добър журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
Материалите се състезават за награда в четири основни категории: телевизия, радио, Интернет медии, печат.
Наградите се връчват за значими постижения в отразяването на подготовката на страната ни за председателството и повишаването на информираността на българското общество относно Европейския съюз.
Най-добрите материали за 2015 г. ще бъдат отличени в началото на следващата година, за 2016 г. – в началото на 2017 г. и т.н.
Наградите са парични – по 500 лева в категория. Авторът на най-добрия сред четирите отличени материала ще получи и Наградата на годината – посещение на Европейския парламент в Брюксел. В началото на 2019 г., когато България ще е завършила 6-месечното председателство, ще бъде връчена Голямата награда за най-доброто журналистическо постижение през четирите изминали години.
Конкурсните материали трябва да отговарят на следните изисквания:
– Да са индивидуални авторски материали?
– Да се отличават с аналитичност, актуалност, обективност и собствен стил?
– За конкурса тази година материалите трябва да са публикувани или излъчени в рамките на 2015 г. и върху тях да бъдат посочени датата на публикуване/излъчване и името на медията

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://bdi.mfa.government.bg/pdf/anons_jc.pdf