Библиотека

On-line библиотека

Рибарство и морско дело

РИБАРСТВО И МОРСКО ДЕЛО Опазване на бъдещето на моретата Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“ Теми: Дейности на институциите и органите, Селско стопанство, Горско стопанство,

Прочети повече »
On-line библиотека

Eвропейски съюз

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Селскостопанска карта Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Теми:Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство Изтеглете книгата в pdf

Прочети повече »
On-line библиотека

Рамка за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика

РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 г. Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ Теми:Селско

Прочети повече »
On-line библиотека

Биологичното земеделие

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Ръководство за възможностите за подпомагане за производителите на биологични продукти в Европа Автор: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия

Прочети повече »
On-line библиотека

Eвропейският социален фонд на работното място

EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРОЗРАЧНИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" Тема: Европейски социален

Прочети повече »