Библиотека

On-line библиотека

Биологичното земеделие

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Ръководство за възможностите за подпомагане за производителите на биологични продукти в Европа Автор: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия

Прочети повече »
On-line библиотека

Eвропейският социален фонд на работното място

EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРОЗРАЧНИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" Тема: Европейски социален

Прочети повече »