Библиотека

On-line библиотека

Европейско гражданство

Европейско гражданство Изследване на Евробарометър Автор: Европейска комисия, генерална дирекция "Комуникации" Теми: Дейности на Европейския съюз Изтеглете книгата в pdf  

Прочети повече »
On-line библиотека

Програма „Еразъм+“

Програма "Еразъм+" Автор: Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" Теми: Образователна политика, обучение Изтеглете книгата в pdf

Прочети повече »
On-line библиотека

Първи стъпки на европейската „Гаранция за младежта“

Първи стъпки на европейската "Гаранция за младежта" и възможни рискове пред нейното изпълнение Корпоративен автор: Европейски съд на одиторите Теми: Политики за заетост, финансиране на

Прочети повече »
On-line библиотека

Европейският социален фонд на работното място

Европейският социален фонд на работното място Осигуряване на работни места Автор: Европейска комисия Теми: достъп до работа, Европейски социален фонд, трудова политика Изтеглете книгата в

Прочети повече »
On-line библиотека

Европа 2020

Европа 2020 Доклад Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Комуникации" Теми: Дейности на Европейския съюз Изтеглете книгата в pdf

Прочети повече »