Нова програма „Еразъм+“

Новата програма „Еразъм +“ Всички сме чували името Еразъм и знаем, че тази програма дава възможности и утолява глада на младежите за пътувания, учене по иновативен начин и запознанства с нови хора в чужбина и не само. На 10 ноември 2020г. Комисията прие политическо споразомение между Европейския парламент и държавите членки за новата програма „Еразъм+“ […]

Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност   Що е то и в какво се изразяват дейностите и програмите на корпуса? Преди да навлезем в дълбочина за същността на корпуса е важно да напомним, че една от основните ценности на съюза е именно солидарност.За да просъществува този икономически и политически съюз в хармония е важно да бъдем толерантни […]

Отворена покана по процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин, Оперативна програма „Региони в растеж“

Отворена покана по процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин, Оперативна програма "Региони в растеж" Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. Цел на настоящата процедура е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, […]

Европейската комисия улеснява стартирането и разрастването на предприятия в цяла Европа

Европейската комисия улеснява стартирането и разрастването на предприятия в цяла Европа   Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка дават началото на общоевропейски фонд на фондове за рисков капитал. Европейският съюз ще предостави основополагащи инвестиции в размер на до 400 млн.евро, а мениджърите на фондове трябва да наберат поне три пъти повече от частни […]

Обявен е младежкия конкурс „Карл Велики“

Обявен е младежкия конкурс „Карл Велики“   Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави членки на ЕС за участие в 10-ото издание на конкурса за младежката награда „Карл Велики“.  В конкурса могат да вземат участие, участници в […]

Дебат за състоянието на Европейския съюз 2016 г.

Дебат за състоянието на Европейския съюз 2016 г.   По време на дебата, председателят на ЕП Мартин Шулц каза, че днешното обсъждане е много важен момент в работата на Парламента, особено в период на може би фундаментална промяна и само два дни преди срещата на върха в Братислава. След това той даде думата на председателя […]

Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП   Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП финансира партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка Б.1/measure C). По програмата могат да кандидатстват български неправителствени организации, както и организации от страните донори и международни организации.  […]

Отворена е публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Отворена е публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”   Управляващият орган на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в сътрудничество със Съвместния комитет за наблюдение по програмата, разработиха предварителна версия […]

Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016

Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016 Европейският инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДПЧ) е програма на Европейския съюз, която има за цел насърчаване на демокрацията и правата на човека по целия свят чрез подкрепа за инициативи на гражданското общество. ЕИДПЧ е приет от Европейския парламент и Съвета през […]

Европейският парламент свика извънредна пленарна сесия на28 юни

  Европейският парламент свика извънредна пленарна сесия на 28 юни   В следствие на референдума за членство на Великобритания в Европейския съюз, председателският съвет на Европейския парламент, който е съставен от председателя и лидерите на политическите групи, реши да свика извънредна пленарна сесия на 28 юни, от 11.00 ч. българско време. По време на сесията […]